KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma
e-shop zdarma 10 CHEMIE
e-shop zdarma 20 ROSTLINY
e-shop zdarma 30 ŽIVOČICHOVÉ
e-shop zdarma 40 MATERIÁLY
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

Akva pH MINUS

Kód: 10 30 302 02
Dostupnost: ihned

e-shop zdarma

Akva pH MINUS
Přípravek pro snížení
pH hodnoty vody v akváriu

 

     TYP:  Granulovaný kyselý přípravek pro regulaci pH hodnoty určený pro aplikace do vody v akvarijních nádržích.


     SLOŽENÍ:  Hydrogensíran sodný  Sodium hydrogensulfate  (NaHSO4) v kvalitě vyhovující požadavkům ČSN EN 878.
     DOBA POUŽITELNOSTI:  3 roky od data dodání

     VLASTNOSTI:  Kyselý hydroskopický přípravek ve formě granulátu, bílé až nažloutlé barvy, bez zápachu a ve vodě snadno

     rozpustný s velmi rychlou reakcí v alkalickém či neutrálním prostředí.
    
pH HODNOTA 20% ROZTOKU VE VODĚ:  1 - 1,2.                               1 g přípravku sníží ve 100 l vody její pH hodnotu o 0,2.

     ZPŮSOB POUŽITÍ:  Po naměření vyšší pH hodnoty vody než je správná hodnota nadávkujeme přípravek ve stanoveném

     množství do čisté nádoby s vodou a zde rozmíchaný roztok postupně rozlijeme po celé hladině nádrže za chodu filtrace a

     cca po 1 hodině měříme pH hodnotu upravené vody.
     Podle výsledku měření aplikaci případně opakujeme až do dosažení správné hodnoty pH vody.

     Správná (obecně) doporučená pH hodnota vody v akváriu je 6,5 – 7,3.
     Při manipulaci s přípravkem zachovávejte zásady osobní hygieny a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem.
     BALENÍ:  PE sáček 50 g.
     SKLADOVACÍ PODMÍNKY:  V suchu, temnu a chladu v původním obalu.                                              

     BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  Ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. je přípravek klasifikován jako          

         Xi

          

     DRÁŽDIVÝ
     
R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí
     S 2   - Uchovávejte mimo dosah dětí
     S 24 - Zamezte styku s kůží
     S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
     S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
     Další informace viz BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

     Objednací číslo:  10 30 302 02                                                                                                                   Info: www.akvar.cz

Cena: 69,- Kč

65675 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!