KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma
e-shop zdarma 10 CHEMIE
e-shop zdarma 20 ROSTLINY
e-shop zdarma 30 ŽIVOČICHOVÉ
e-shop zdarma 40 MATERIÁLY
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

AQUA pH MINUS-Pond 1 kg

Kód: 10 31 312 02
Dostupnost: ihned

e-shop zdarma

AQUA pH MINUS-Pond 1 kg
pro snížení pH hodnoty
vody v jezírku

 

 

 

     TYP:  Granulovaný kyselý přípravek pro snížení a regulaci pH hodnoty vody určený pro aplikace do venkovních  

 

      nádrží.

 


     SLOŽENÍ:  Hydrogensíran sodný  Sodium hydrogensulfate  (NaHSO4) v kvalitě vyhovující požadavkům ČSN EN 878.

 

     VLASTNOSTI:  Kyselý hydroskopický přípravek ve formě granulátu, bílé až nažloutlé barvy, bez zápachu a ve vodě snadno

 

     rozpustný s velmi rychlou žádoucí neutralizační reakcí v alkalickém či neutrálním prostředí. Přípravek nemá vedlejší účinky

 

     na rostliny a vodní živočichy. 10 g přípravku sníží v 1m3 vody její pH hodnotu o 0,2.

 

     ZPŮSOB POUŽITÍ:  Po naměření nižší pH hodnoty vody než je správná hodnota nadávkujeme přípravek ve stanoveném

 

     množství do čisté nádoby s vodou a zde rozmíchaný roztok postupně rozlijeme po celé hladině nádrže za chodu filtrace a

 

     cca po 1 hodině měříme pH hodnotu upravené vody.
     Podle výsledku měření aplikaci případně opakujeme až do dosažení správné hodnoty pH vody.

 

     Správná doporučená pH hodnota vody v jezírku je 8,3.
   
 BALENÍ:  PE sáček 1 kg.
     SKLADOVACÍ PODMÍNKY (SP) A DOBA POUŽITELNOSTI (DP):                                                   

 

     (SP) V suchu, temnu a chladu v původním obalu.  (DP) 3 roky od dne dodání.
     BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  Ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. je přípravek klasifikován jako          

 

         Xi

 

          

 

     DRÁŽDIVÝ
    
R 41 - Nebezpečí vážného poškození očí
     S 2   - Uchovávejte mimo dosah dětí
     S 24 - Zamezte styku s kůží
     S 26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
     S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 

     Při manipulaci s přípravkem zachovávejte zásady osobní hygieny a po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem.
     Další informace viz BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 231/2004 Sb.

     Objednací číslo:  10 31 312 02                                                                                                                 Info:  www.akvar.cz

Cena: 690,- Kč

65675 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!